قیمت محصول :     7000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
دانلود رایگان نسخه انگلیسی
 • عنوان فارسی : راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت
 • عنوان انگلیسی : SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
 • تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 88
 • فرمت مقاله انگلیسی : PDF
 • فرمت ترجمه مقاله : WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات ترجمه فارسی : 150
 • فرمت فایل دانلودی : zip
 • حجم فایل : 466 KB
 • رمز فایل : www.fulfile.ir
 • تاریخ ارائه محصول : 30 / 04 / 2019
 • بازدید : 80379 بازدید
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

ترجمه راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت

راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)

فهرست

 • تعاریف
 • در باب راهبردها
 • مدیریت سلامت (OHS) و ایمنی شغلی CSU

۱-۳- مقدمه

۲-۳- فرهنگ ایمنی و تعهد

      فرهنگ ایمنی

      تعهد به فرهنگ ایمنی

      حفظ فرهنگ ایمنی مثبت

      هدف فرهنگ ایمنی

      تعهد و تدبیر (خط مشی)

۳-۳- گزارش ساختارها و رویکرد

۴-۳- تنظیم بودجه و مراکز هزینه

۵-۳- مدیریت و کمیته های مشورتی

      کمیته مدیریت ایمنی و محیط (ESMC)

      کمیته برنامه ریزی اضطراری (EPC)

      کمیته ایمنی در برابر تشعشع

      کمیته زیست ایمنی

      گزده واکنش سریع

      کمیته های سلامت و ایمنی شغلی (OHS) محوطه دانشگاه

      نگهبان محوطه دانشگاه

۶-۳- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری

        مفهوم

       شرح محقه استاندارد استرالیا

       موقعیت کنونی CSU

       شناسایی مسئولین

       استراتژی اجرا

       مدیریت بحران

۷-۳- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران

      مراجعت زود هنگام به کار

      مدیرت غرامت به کارگران

      خط مشی

      مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری

      Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها

      مدیریت و صنعت

      وظایف مناسب

      کشمکش مطالبات

      حق بیمه و توزیع آن

۸-۳- مدیریت کمکهای اولیه

      (تدارک) تامین کمکهای اولیه

      مدیریت کمکهای اولیه

      گزارش حادثه

      گزارش سوانح به Work Cover Nsw

۹-۳- استخدام

         وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements

   کارمند غیر اجرایی

      کارمند ناظر

      مدیران

      کارمند اجرایی

      معانیات پزشکی پیش از استخدام

      بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)

۱۰-۳- مدیریت ریسک (خطر)

         مدیریت ریسک OHS

         استانداردها

         اصول مدیریت ریسک OHS

مزایای مدیریت ریسک OHS چیست

         سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU

         زمینه ریسک

         شناسایی ریسک

         تعیین ریسکOHS

کنترل ریسکOHS

اندازه گیری میزان کارایی کنترل

انجام اصلاحات

ادغام در سیستم مدیریت ایمنی

۱۱-۳- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS

۱۲-۳- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)

         اصول

         مدیریت عملکرد

         احکام و قراردادها

         شاخص های عملکرد

         شاخص های عملکرد منفی

         گزارشات جراحت و بیماری

         هزینه های غرامت وبه کارگران

         شاخص های عملکرد مثبت

         شاخص های عملکرد مدیریت

         شاخص های عملیاتی عملکرد

۱۳-۳- بایگانی کردن

         اصول

         اسناد تحت نظارت

         اطلاعات نسد

         بررسی سند

         شماره گزاری نسخه

         تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه

         اصلاحات

         اصلاحات در خط مشی

         اصلاحات اجرایی

۱۴-۳- گزارش درون و بیرون سازمانی

         درون سازمانی

         بیرون سازمانی

         گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW

۴- سیستم مدیریت   OHS در واحد

         ۱-۴- مقدمه

         ۲-۴- ساختارهای مدیریت OHS در واحد

         ۳-۴- مسئولیت

         ۴-۴- مشاوره

شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش های ۱۳ تا ۵ از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های ۲و۳

            وظیفه مدیریت مرکز صنعتی

            بیانیه مشاوره OHS

              هدف ازبیانیه مشاوره OHS

              مشورت با کارکنان

                 کمیته OHS محوطه دانشگاه

                 بیانیه مشاوره OHS

۵-۴- ارتباطات و گروه های OHS

۶-۴- سیاستهای و راهبردهای OHS

۷-۴- مسئولیت و پاسخگویی

۸-۴- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟duty statements and Position Descriptions

۹-۴- موافقت نامه ای عملکرد

۱۰-۴- استخدام

۱۱-۴- مدیریت ریسک

۱۲-۴- فرایندهای استاندارد عامل

۱۳-۴- پیمانکاران

۱۴-۴- کار در خارج از ساختمان

            صورت کلی

            کارکردن از خانه

۱۵-۴- سیستم های ایمنی

۱۶-۴- مدیریت حادثه

۱۷-۴- مدیریت پس از حادثه

۱۸-۴- مدیریت آسیب

۱۹-۴- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

۲۰-۴- بایگانی نمودن

            گزارشات بخش ها

                    گزارشات حادثه برای کارکنان

                    گزارشات حادثه برای دانشجویان

            گزارش اجباری حوادث

            بازرسی های محل

            طرح های فعالیت OHS

۲۱-۴- سیکل پیشرفت

۵- توصعه برنامه خاص OHS

 ۱-۵- مقدمه

۲-۵- تعیین نیازها

۳-۵- طراحی وتعیین استاندارها

۴-۵- تحقق

۵-۵- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد

۶-۵- بررسی و اصلاح

۷-۵- عملکرد منسجم

۶- لیست نمودارها

۷- فهرست بازبینی

۸- جداول

۹- انتشارات و مراجع

۱۰- قدردانی

 

 

تعاریف

ارزیابی: بررسی سیستماتیک و نظام مند درون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده و به برسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتهای و نتایج مربوط با تمهیدات برنامه ریزی شده مطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند

بازرسی: بررسی سیستماتیک و نظامند برون سازمانی بر اساس معیارهای تعریف شده می باشد و به بررسی این موضوع می پردازد که آیا فعالیتها و نتایج مربوطه با تمهیدات برنامه ریزی شده تطابق می کند یا خیر و آیا این تمهیدات عملا تحقق می یابند و برای رسیدن به سیاست و اهداف سازمان مناسبند.

محیط سلامت وایمنی : S،EH،EHS هر دو اختصار محیط سلامت وایمنی می باشند و در تمام این کتاب از EHS استفاده می کنیم.

خطر: منبع یا موقعیتی که می تواند بطور بالقوه دارای زیان باشد. مانند جراحت انسانی یا بیماری، خسارت به اموال، خسارت به محیط و یا ترکیبی از اینها.

شناسایی خطر: فرایند شناسایی وجود خطر و تعریف خصوصیات خطر

کنترل سلامت: کنترل افراد به منظور شناسایی تغییراتی در وضعیت سلامتی به واسطه ای تماس شغلی با خطر و شامل کنترل بیولوژیکی نیز می شود.

حادثه: هر گونه واقعه برنامه ریزی نشده که بطور بالقوه می تواند جراحت، بیماری، خسارت و یا زیانهای دیگر ایجاد کند و یا منجر به این موارد گردد.

سلامت و ایمنی شغلی: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ایمنی شغلی می باشند. OHS شامل مسائل رفاهی در محدوده قانون می باشد در این خصوص، OHS در تمام این کتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مشاورهOHS: در ابتدا CSU، ایجاد مقدمات مشاوره را با اتحادیه های کارمندی مورد بحث قرار داد و سپس مستقیما با کارمندانش به مشاوره پرداخت. بعد از قرار دادن اطلاعات در اختیار کارمندان فعلی، در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۴ رای گیری به عمل آمد و نشان داد که اکثریت کارمندان با مشاوره بوسیله کمیته ای OHS موافقند. بیانیه ای حاصله از مشاوره ی  OHSدر وب سایت EHS در دسترس می باشد.

معرفیOHS: معرفی OHS بخشی از برنامه ی آشناسازی کارمند جدید است که بیاد در اولین هفته ی شروع کار انجام شود و شامل مولفه ی OHS میباشد.

اهدافOHS: اهداف بر حسب عملکرد OHS: حاصل سیاست OHS می باشد و یک سازمان خود را برای رسیدن به آنها آماده می کند و در صورت امکان می توان آنها را سنجید.

سیستم مدیریت OHS: تنظیم فعالیتهای وابسته به هم و فرایندهای مربوطه که عملکردOHS سازمان را هدایت می کند. آن بخش از سیستم مدیریت جامع می باشد که شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای برنامه ریزی، مسئولیتها، اعمال، فرایندها، پروسه ها، منابع برای اصلاح، اجرا، دستیابی، بازبینی و حفظ سیاست OHS است و بنابراین به مدیریت ریسک های OHS مربوط به کار سازمان می پردازد.

محل کار: ساختمانها یا هر مکان دیگری که اشخاص درآن کار می کند.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید:
- از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

افزودن به سبد خرید
0