logo2.png
6500تومان
توضیحات
دیدگاه ها
راهنما

پایان نامه آموزش نرم افزار های کارل دراو فری هند – فتوشاپ – آرم و لوگو

مقدمه:

این پایان نامه خلاصه ای از سه نرم افزار گرافیکی کارل و فری هند و فتوشاپ می باشد که تمام تلاش خود را کرده ام که آموزشی کوتاه و مفید باشد. امیدوارم با مطالعه این پایان نامه بتوانید شناختی در مورد این سه نرم افزار پیدا کنید و بتوانید با این سه نرم افزار کار کنید و در بخش پایانی توضیحی در مورد آرم و لوگو آورده ام تا کارآیی این سه نرم افزار در طراحی آرم و لوگو مشاهده کنید.

پیشگفتار درباره نرم افزار کارل دراو:

نرم افزار کارل دراو یکی از قویترین برنامه های گرافیک برداری و رقیب سرسختی چون فری هند و . . . می باشد. این برنامه که پایه و اساس آن بردارها می باشد همانند فری هند به منظور اسامی و تصویر سازی مجازی به کار گرفته می شوداما با اضافه شدن تدریجی برخی توانمندیهای نقشه بیتی به آن ، بسیاری از امور مربوط به تصاویر نقشه بیتی را نیز اداره می کند و در بسیاری از موارد خود را از برنامه های رستری چون فتوشاپ بی نیاز کرده است. به عنوان نمونه فرمان Resgmple در کارل دراو همان کاری را می کندکه فرمان Imagsize در فتو شاپ روی تصاویر نقشه بیتی انجام می دهد. تعداد زیادی از فیلترهای فتوشاپ نیر به کارل در او اضافه شده و می توان از آنها در تصاویر نقشه بیتی وارد شده استفاده نمود.

حتی الامکان اسکن کردن نیز به روایت آخر آن افزوده شده است. از طرفی در بحث بردار نیز گویی سبقت را از بسیاری رقیبان خود چون فری هند ربوده چرا که درمدیریت خطوط و کمان ها بسیار قریتر از فری هند عمل می کند . یکی دیگر از امتیازات بارز آن نسبت به برنامه های مشابه امکان تبادل اطلاعات گسترده با سایر برنامه های گرافیکی می باشد که این کار را با بهره گیری از طیف وسیع فرمتهای گرافیکی موجود در کادر تبادلی فرمان Enport انجام می دهد و یکی از مهمترین گزینه ها برای تبدیل فرمتهای مختلف گرافیکی به یکدیگر بشمار می رود.

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی  

مقدمه  

  • فصل اول – نرم افزار کارل دراو                                                                  

1- پیشگفتار دربارۀ نرم افزار کارل دراو  

2- آشنایی با روشهای نصب Corel Draw

3- تفاوتهای کارل دراو و مرنی هند با فتوشاپ و کاربرد آنها در طراحی  

4- آشنایی با صفحه اصلی برنامه  

5- آشنایی با جعبه ابزار 

6- آشنایی با پنجره های محاوره ای (کار تبادلی) 

7- شناسایی اصولکار با خط کشهای صفحه گرافیکی

8- آشنایی با خطوط راهنما GUIDE LTNES

9- آشنایی با اصول کار با شبکه خطوطی کمکی GRID

10- شناسایی اصول روش نحوه نمایش صفحات 

11- خنثی کردن تغییرات انجام شده و بازگشت به وضعیتهای پیشین

12- انواع نقاط لنگر (نقاط عطف) در مسیرها  

13- چند نکته کلیدی در کارل دراو  

14- ابزار Pick

15- شناسایی اصول روش ترسیم چهار ضلعی RECTANGLE

16- شناسایی اصول ترسیم بیضی ELLIPSE

17- شناسایی اصول روش ترسیم کمان (Are) و قطعناع (PIE WEDGES) 

18- شناسایی اصول ترسیم چند ضلعی Palygon  و ستاره Star

19- شناسایی اصول روش ترسیم مارپیچ SPILAR

20- شناسایی اصول ترسیم خط آزاد در کارل دراو  

21- ترسیم توسط ابزار قلم (Pen) 

22- تبدیل یک پاره خط به کمان و عکس آن به کمک ابزار Shape

23- تبدیل یک مسیر خشک به منحنی 

24- ابزار outline برای تنظیم صفات خطوط مسیر   

25-  شناسایی اصول کار با GROUP  

26- شناسایی اصول کار با ungroup

27- ترکیب کردن شکل ها با فرمان Combine  

28- تجزیه شکل های ترکیبی به اجزای اولیه با فرمان Break Apart

29- ابزار Smudge

30- کپی کردن ، چسباندن و تکثیر موضوعات  

31- معکوس کردن شکل ها (ایجاد مدل آیینه ای Mirror)  

32- جوش دادن مسیرها به هم با فرمان Weld  

33- برش زدن و پاپخ کردن شکل ها به کمک فرمان Trim

34- فصل مشترک گرفتن از موضوعات با فرمان Intersect  

35- قفل کردن موضوعات با فرمان Lock

  • فصل دوم – نرم افزار فری هند

1- شناسایی نصب نرم افزار Free Hand  

2- تفاوتهای فری هند و فتوشاپ      

3- خط کشهای صفحه Page Rulers

4- شناسایی اصول ترسیم Rectangle

5- شناسایی اصول ترسیم Ellipse

6- شناسایی ترسیم polygon  

7- شناسایی اصول ترسیم Star  

8- گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها  

9- شناسایی اصول ترسیم Line       

10- ترسیم شکل به کمک ابزار pen  

11- اصول کار با ابزارهای spiral , pencil  

12- تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند 

13- فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit  

14- فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit  

15- ملغی کردن فرامین  

16- شناسایی اصول کار با ابزار skew

17- شناسایی اصول کار با پنل More  

18- تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope       

19- شناسایی اصول کار با فرمان Group  

20- شناسایی اصول کار با فرمان ungroup  

21- شناسایی اصول کار با فرمان Join  

22-  شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path  

23-  شناسایی اصول کار با فرمان Blend  

24-  شناسایی اصول کار با فرمان union  

25-  شناسایی اصول کار با فرمان punch  

26-  شناسایی اصول کار با فرمان Crop

27-  شناسایی اصول کار با فرمان Divide  

28-  شناسایی اصول کار با فرمان Interesect  

29-  شناسایی اصول کار با ابزار Smudge  

30-  شناسایی اصول کار با ابزار Arc       

31-  شناسایی اصول کار با ابزار Mirror

32- کار با فرمان Save as , Save

  • فصل سوم – نرم افزار فتو شاپ

1- آشنایی با نیازمندیهای سیستم برای راه اندازی فتوشاپ  

2- جعبه ابزار پالت ابزارها   

3- ابزار انتخاب Marquee  

4- ابزار انتخاب Lasso یا کمند     

5- ابزار Mggic wand یا عصای جادویی   

6- ابزار Move  

7- ابزار Cropping

8- کنترل های رنگ پس زمینه یا Back ground و پیش زمینه یا Foreground

9- ابزار Air Brush   

10- ابزار clone stampe

11- ابزار Type 

12- ابزار Zoom  

13- ابزار Hand

14- ابزار Gradient fill

15- ابزار Eraser

16- ابزار Eyedropper

17- ابزارهای Blur/sharpen/smudge

18- ابزارهای Dodge/Burn/sponge

19- پالتهای swatches , color picker

20- پالت channels و رابطه آن با تفکیک و تصحیح رنگ تصاویر   

21- تصحیح رنگ تصاویر از طریق امکانات پالت channels       

22- پالت Layers  

23- پالت History

24- پالت Paths  

25- پالت Info  

26- پالت Actions

27-نوار options

28- منوی Edite

29- منوی Image

30- زیر منوی Mode

31- زیر منوی Adjustments

32- فرمان Image size

33- فرمان Canvas size  

34- منوی Layer  

35- منوی Select  

36- منوی Filter  

37- منوی View

  • فصل چهارم – توضیح در مورد آرم و لوگو و ارائه کارعملی

1- انواع علائم تجاری ،نشانه ها نقش آنها  

2- ترکیب اجزاء علائم تجاری 

3- دگرگونی علائم تجاری

منابع و مأخذ 

 

محصولات مرتبط
آرشیو محصولات
اشتراک گذاری
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on google